Faalvoorspelling

De mate waarmee faalgedrag van equipment kan worden bepaald, o.a. met behulp van artificial intelligence.

Fugitieve Emissies

Fugitieve Emissies of vluchtige emissies, in het Engels Fugitive Emissions, zijn het geheel van de ongewenste en vaak onregelmatige uitstoot van gassen en/of dampen afkomstig van apparatuur die op overdruk functioneert. Dit draagt bij aan milieuverontreiniging en klimaat verandering in functie van het “global warming potential” van de betrokken stoffen. Fugitieve Emissie is in principe hetMeer lezen over “Fugitieve Emissies”