Doe mee aan onze enquête!

In het kader van het project Circulair Onderhoud loopt momenteel een enquête om in kaart te brengen in welke mate duurzaamheid en circulaire concepten al zijn doorgedrongen op de werkvloer in de procesindustrie en andere industrieën in Nederland en Vlaanderen.  Thema’s in de enquête zijn onder meer emissiereductie, energieverbruik, duurzaamheid, hergebruik van materialen en andere circulaire concepten. We polsen natuurlijk ook naar de rol van de technische dienst.

Laat ons weten hoe je TD concreet bijdraagt tot duurzaamheid en circulariteit, en maak kans op eerste Circulair Onderhoud Award. 

Wie deelneemt aan de enquête ontvangt een rapport met de resultaten en maakt ook kans op een nominatie voor de eerste Circulair Onderhoud Award

We schatten de invultijd op een 15-tal minuten. De antwoorden worden verwerkt tot een algemeen rapport met de geaggregeerde resultaten van de enquête. De resultaten en dit rapport worden ook gepresenteerd tijdens het Jaarevent Circulair Onderhoud op dinsdagmiddag 16 november 2021 in Terneuzen.