Deelprojecten

Via praktijkonderzoek en demonstraties zal worden gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo zal gekeken worden naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer.

Verder zullen nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld worden voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens zal de vraag centraal staan of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

Levensduurvoorspelling- en verlenging

  • Faalvoorspelling van elektromotoren
  • Voorspellen (rest)levensduur van regelkleppen 

Materiaalefficiëntie

  • Industrieel reinigen met gereduceerde volumestromen reinigingsmiddelen en hergebruik van verwijderde materialen
  • Het reduceren van emissies uit bronpunten (afdichtingen tussen/van leidingen, vaten en apparatuur) in de procesindustrie

Ketenvernieuwing en deeleconomie

  • Delen specialistisch onderhoudsgereedschap
  • Servitisation: leveren van de dienst i.p.v. het apparaat dat de dienst moet garanderen (“licht” versus “verlichting”)

Hergebruik van apparatuur


Geïnteresseerd?