Aanhaalmethoden

De projectdoelstelling is de effectiviteit van de verschillende ‘tightening methods’ met elkaar te vergelijken door de relatie tussen aanhaalmoment en de resulterende boutkrachten te bepalen als functie van de toegepaste aanhaalmethode.

Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) of  Kunstmatige Intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens. (Media Wijsheid) Dit omvat aspecten van (menselijke) intelligentie die aangeleerd zijn aan en uitgevoerd worden door een algoritme en computer. Voorbeelden hiervan zijn observeren, zoeken, leren, plannen en redeneren. BelangrijkeMeer lezen over “Artificiële Intelligentie”

Asset

Een asset is een item, ding, of entiteit dat potentiële of werkelijke waarde heeft voor een organisatie. Assets zijn vaak ook materieel (je kan ze aanraken) en het verbruikt energie om zijn functie uit te voeren. Door een goed en doordacht ontwerp, een correct gebruik en een correct onderhoud kan gestreefd worden naar een minimaalMeer lezen over “Asset”

Asset Portefeuille

Een asset portefeuille gaat over activa/assets die vallen binnen het toepassingsgebied van een assetmanagementsysteem. Als asset owner is het belangrijk om een goed zicht te hebben op welke assets in de asset portefeuille zitten en permanent te evalueren wat de impact van deze assets op energieverbruik en emissies over de levensduur zijn. Daarnaast is hetMeer lezen over “Asset Portefeuille”

Asset-systeem

Een verzameling van onderling gerelateerde items/assets die gezamenlijk aan een vereiste voldoen. Niet enkel de energie en materiaal, technische, beschikbaarheid van een enkele asset is belangrijk, maar vooral van het geheel. De verschillende assets hebben immers een invloed op elkaar en het geheel moet dus geoptimaliseerd worden, zowel naar energie als naar materiaal. Voorbeelden: –Meer lezen over “Asset-systeem”

Augmented intelligence

Augmented intelligence is een alternatieve conceptualisering van kunstmatige intelligentie  die zich richt op de ondersteunende rol van AI, waarbij wordt benadrukt dat cognitieve technologie is ontworpen om menselijke intelligentie te verbeteren in plaats van deze te vervangen. De keuze voor het woord augmented, wat ‘verbeteren’ betekent, versterkt de rol die menselijke intelligentie speelt bij het gebruik van machine learning en deepMeer lezen over “Augmented intelligence”

Beschikbaarheid

Het vermogen om in een toestand te verkeren waarin de vereiste prestaties kunnen worden geleverd. Als een asset niet beschikbaar is, dan gaan andere assets in de omgeving (die deel uitmaken van het asset-systeem) ‘iddle’ draaien (werken zouden output) terwijl ze toch energie verbruiken. Indien de beschikbaarheid van een asset te laag is, moet vaakMeer lezen over “Beschikbaarheid”

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is het vermogen om te presteren zoals vereist, zonder storingen, gedurende een bepaald tijdsinterval, onder bepaalde omstandigheden. Onbetrouwbaar equipment leidt tot inefficiënties met off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen, hogere CO2 uitstoot, belasting van het mileiu en tot meer ongeplande en geplande stilstanden van de installatie. Dikwijls moet dure equipment en/of dure onderdelen vervangen worden.Meer lezen over “Betrouwbaarheid”

Broeikasgas

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van warmte in de atmosfeer en daarmee aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur. Dit wordtMeer lezen over “Broeikasgas”

Circulaire economie

Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen, een 100% circulaire economie in 2050 of de Green Deal.