Ketenvernieuwing & Deeleconomie

Deelproject 1 : Delen van specialistisch onderhoudsgereedschap

Projectomschrijving

De transitie van ’bezit’ naar ‘gebruik’ en ‘hergebruik’, en de verantwoordelijkheid voor afval daagt ondernemingen uit om op zoek te gaan naar vernieuwing van hun huidige verdienmodellen, waarin combinaties worden gemaakt van producten en diensten. Door producten verder te integreren met dienstverlening ontstaat naast nieuwe markten ook de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het ontstaan en de gehele levensduur van de door henzelf geproduceerde producten. Deze verantwoordelijkheid leidt tot het herontwerpen van producten en processen en daarmee forse investeringen, maar het heeft door hergebruik van schaarse grondstoffen ook een verdienpotentieel. 

In dit project ligt de vraag voor of het concept van delen van producten ook werkt in de onderhoudsbranche en wel specifiek die voor de proces industrie.

Doelstelling van het project

· Een business model voor een deelplatform, welke breed toepasbaar is in de onderhoudsindustrie. 

· De gebruikers zijn onderhoudsverantwoordelijken van bedrijven in de procesindustrie zoals Engie, Nippongases, Oiltanking, Yara, BP, BASF,… 

· Zij kunnen op het deelplatform een overzicht vinden van welke machines en apparatuur beschikbaar is bij de andere bedrijven, alsook een reservatie maken. Het kan enkel het equipment betreffen, of ook bijhorende operator.

Resultaten van het afgelopen kwartaal

Dit deelproject is gestopt. De conclusie is dat de asset owner nog niet bereid is om equipment te delen met derden. Binnen de industrie bestaat er echter wel de bereidwilligheid om elkaar te helpen met bepaalde specialistische zaken indien het noodzakelijk is en het specialistisch onderhoudsgereedschap niet verkrijgbaar is bij professionele dienstverleners.

Betrokken projectpartner

 • i.Revitalise

Deelproject 2: Servitisation – leveren van de dienst i.p.v. het apparaat

Projectomschrijving

De doelstelling van ‘Servitisation: leveren van de dienst i.p.v. het apparaat dat de dienst moet garanderen (“licht” versus “verlichting”)’ is het realiseren van een of meerdere circulaire verlichtingsconcepten die een substantiële besparing geven in materiaal- en energieverbruik en een substantiële reductie in lichtvervuiling opleveren.

Het ontwikkelen van een leidraad voor andere ondernemingen in de procesindustrie die willen overschakelen naar light on demand.

De use case bestaat uit onderzoeken, testen en toepassen van diverse mogelijkheden voor “light on demand”; een circulair verlichtingsconcept dat niet alleen materiaal-besparend is, maar ook lichtvervuiling tegengaat via dimming functionaliteit.

Het in kaart brengen van de ecologische voordelen en gezondheidsvoordelen van reductie in lichtvervuiling in bepaalde gebieden zoals het Natura gebied in de Westerschelde.

Diverse best practices zullen onderzocht worden van productieplants, terminals en lichtleveranciers wereldwijd die smart lighting en circulaire verlichtingsconcepten ontwikkelen en toepassen.

Het ontwikkelen van een leidraad voor andere ondernemingen in de procesindustrie die willen overschakelen naar light on demand, mogelijk gebaseerd op de RAMPSSHEEP methode en aangevuld met een methodiek om de mate van circulariteit te kunnen beoordelen, zoals de R-ladder van Cirkellab.

De beoogde voordelen zijn:

 • Besparing materiaal
 • Besparing in energieverbruik en CO2-uitstoot door het omschakelen van gasontladingslampen naar LED
 • Ecologisch voordeel door tegengaan van lichtvervuiling

Doelstelling van het project

 • Een circulair en dimbaar verlichtingsconcept wat lichtvervuiling tegengaat.
 • Vergelijking van performance van systemen van leveranciers: verstrooiing, scherpte, dimbaarheid, connectiviteit met andere apparatuur
 • Vergelijking van mate van circulariteit van lichtsystemen van leveranciers.
 • Het verder op gang brengen van de supply chain van circulaire en smart lichtconcepten d.m.v. van ontwikkeling van nieuwe business modellen en een leidraad voor bedrijven die willen overschakelen naar “light on demand”.

Noodzakelijke condities/randvoorwaarden

 • ATEX-certificering
 • Dimming
 • Interconnectivity
 • Samenwerking tussen asset owners op één locatie:
  • Voor voldoende volume richting lichtleveranciers om circulaire verlichtingsconcepten aan te kunnen bieden, met name light as a service.
  • Voor het creëren van een substantiële reductie in lichtvervuiling in een bepaald gebied
  • Voor het realiseren van een substantiële reductie in energieverbruik.
  • Voor het uitwisselen van onderdelen van lampen tussen verschillende asset owners  en faciliteren van repareerbaarheid van onderdelen on site.

Successcenario

Verlichting aanbieden als service aan de klant is een ideale strategie voor de circulaire economie. Hierdoor blijft de leverancier eindverantwoordelijk voor het product, waarmee betere toepassingen in het product worden verwerkt en de levensduur wordt verlengd.

In het ideale scenario hebben we aan het einde van het project een samenwerkingsverband gecreëerd tussen diverse asset owners, idealiter op één locatie, die aan de slag zijn met een circulair verlichtingsconcept.

Ook hebben we een werkbare leidraad ontwikkeld, waarmee andere asset owners aan de slag kunnen.

Betrokken organisaties

 • Yara Sluiskil
 • HZ University of Applied Sciences
 • KicMPi
 • ENGIE
 • SPIE