Circulaire economie en elektromotoren – een interview

Kurt Stockman (Universiteit Gent) en Werner Van Acker (Evonik) werken samen aan het deelproject Elektromotoren. In dit interview vertellen ze over het belang van circulair onderhoud voor elektromotoren.

Kurt, wat is de rol van elektromotoren in onze economie vandaag en wat is hun voetafdruk?

Elektromotoren zijn een belangrijk onderdeel van de industrie. Meer dan 50 % van het energieverbruik in de industrie is te danken aan elektrische motoren. Dat is dus bijzonder veel. Het is dus belangrijk dat we enerzijds het energieverlies van deze motoren verminderen. Anderzijds heeft de grote aanwezigheid van motoren een impact op materiaalgebruik en moeten we ons afvragen hoe lang we die machines in dienst kunnen houden. Want hoe langer ze gebruikt worden, hoe kleiner de voetafdruk wordt in onze maatschappij. Het is dus heel belangrijk dat we zowel het energieverbruik als de recyclage van die machines in kaart brengen en onderzoeken hoe we dat kunnen optimaliseren.

Hoe wordt er vandaag omgegaan met het onderhoud van elektromotoren?

Op dit moment blijft de aanpak vrij klassiek. Heel vaak gaat men enkel kritische machines monitoren om te zien wat de status is. Dat is logisch, want het monitoren kost natuurlijk wat geld. Je hebt er heel wat sensoriek voor nodig en heel vaak trillingsanalyse. En je hebt natuurlijk ook expertise nodig: je hebt mensen nodig die die data kunnen verwerken. De monitoring is interessant omdat je die machines dan langer in dienst kan houden en ook uitval op onverwachte momenten kan vermijden. Machines halen vandaag een levensduur van ongeveer 15 jaar. Als we dat kunnen verlengen, is dat mooi meegenomen. En natuurlijk wil men geen uitval op onverwachte momenten, want dan lopen de kosten van productieverlies heel hoog op. We zien ook veel nieuwe tendensen rond condition monitoring. Die tendensen willen we als basis gebruiken in dit project Circulair Onderhoud, om nieuwe mogelijkheden rond onderhoud en de verlenging van levensduur van machines te ontdekken.

Werner, waarom vindt Evonik het project Circulair Onderhoud belangrijk?

Als chemiebedrijf menen we dat een efficiënt gebruik van grondstoffen noodzakelijk is om op een verantwoorde te kunnen produceren. De waarden van ons concern geven duidelijk de richting aan hoe we ons moeten verder bewegen. Ons credo is niet voor niets: “We accept responsibility”: We accept responsibility for our businesses, our employees, the environment and the society. For us, responsible action and economic success belong inseparably together. We began early on to anchor ecological and social criteria in our business decisions in order to pursue new, sustainable paths.  Op onze website kan je alvast meer lezen.


Wat doet Evonik vandaag om de levensduur en energieverbruik van elektromotoren te optimaliseren?

We zetten er vandaag al op in om enerzijds de elektromotoren op een gepaste manier te monitoren en te onderhouden zodat zij optimaal presteren in onze productieprocessen. Hier zijn parameters zoals efficiëntie, onderhoudskosten en levensduur bepalende factoren. Anderzijds zijn er verdiepende studieprojecten, zoals dit Interreg-project, om kennis te vergaren omtrent levensduursvoorspelling  van equipments zoals motoren en regelventielen.


Wat hoopt Evonik uit het onderzoek over elektromotoren in het kader van dit project te leren?

We hopen een inzicht te bekomen wat onze huidige performantie is van onze elektromotoren en welke mogelijkheden we kunnen implementeren om hun levensduur te verlengen. Dat kan dan ofwel door een andere en betere onderhoudsaanpak ofwel door modificatie van motoren.

Geef een reactie