Wettelijk onderhoud

Onderhoudstaken die wettelijk/regelgeving-technisch met een voorgeschreven frequentie moeten worden uitgevoerd. Tijdens wettelijk voorgeschreven onderhoud kunnen storingen en afwijkende situaties (bijvoorbeeld een lek) vastgesteld worden waardoor een installatie niet meer optimaal functioneert (en dus meer energie verbruikt dan noodzakelijk).

Buiten emissies en energieverbruik, zijn er momenteel geen andere circulariteit-gerelateerde aspecten aan wettelijk voorgeschreven onderhoud.

Voorbeeld:

In de wet en regelgeving is vastgelegd dat diverse soorten assets volgens een vastgestelde termijn geïnspecteerd dienen te worden om de integriteit te waarborgen (denk hierbij aan de PGS 29 / Vlarem voor opslagtanks) om te voorkomen dat er product vrij komt of bij koelinstallatie om te voorkomen dat er koelmedium vrijkomt. Bij elke koelinstallatie moeten dus preventief onderhoud en inspecties worden uitgevoerd conform de wettelijke voorschriften. Het is belangrijk om te voorkomen dat koudemiddel uit een installatie ontsnapt. Koelmiddelen hebben immers een hoog Global Warming Potential. Installaties moeten daarom goed worden onderhouden. Daarbij haalt u dan ook het maximale uit uw koelinstallatie. Wanneer dit volgens de gebruiksaanwijzing en door deskundigen plaatsvindt, draagt dit ook bij aan een veilige werksituatie.