A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W
Ve Vo

Veiligheid

Veiligheid is het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s voor mens en dier en milieu. Onveilige situaties kunnen leiden tot lichamelijk letsel bij medewerkers en tot noodzakelijk stilleggen van productie met als gevolg off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen en hogere CO2 uitstoot tijdens het stilleggen en heropstarten van de Unit en tijdens het uitvoeren van maatregelen (bv reinigingswerken) om het probleem op te lossen. Mogelijk dienen ook dure equipment en/of onderdelen vervangen te worden. Belangrijk is dus dat bij aankoop van installatie(delen) de veiligheid perfect mee in rekening gebracht is.

Voorbeeld:

Bij aankoop van een pomp is heel belangrijk dat men het juiste type kiest voor de toepassing, al dan niet met een as afdichting, met de juiste materiaalkwaliteit van de onderdelen. Bij foute keuze gevaar voor mens en milieu en moet mogelijk een conceptwijziging doorgevoerd worden.