A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W
Be Br

Beschikbaarheid

Het vermogen om in een toestand te verkeren waarin de vereiste prestaties kunnen worden geleverd. Als een asset niet beschikbaar is, dan gaan andere assets in de omgeving (die deel uitmaken van het asset-systeem) ‘iddle’ draaien (werken zouden output) terwijl ze toch energie verbruiken. Indien de beschikbaarheid van een asset te laag is, moet vaak de ‘verloren tijd’ ingehaald worden om aan de klantvraag te kunnen voldoen. Het hogere productieritme gaat vaak gepaard met een hoger energieverbruik en dus meer uitstoot en een lagere energie-efficiëntie.

Een lage technische beschikbaarheid (stilstanden) wordt vaak veroorzaakt door storingen. Deze verstoringen van het productieprocess gaan vaak gepaard met off-spec producten (producten met kwaliteitsgebreken geproduceerd tijdens de aanloop naar de storing en bij de heropstart van de productie na herstelling van de storing). Daardoor kunnen kostbare grondstoffen verloren gaan. Ten slotte kan een te lage beschikbaarheid ook resulteren in de installatie van een extra productielijn of het plaatsen van redundant back-up systemen (inefficiënt gebruik van materialen).

Noot: Beschikbaarheid is het percentage tijd waarin een systeem functioneert zoals bedoeld.

Toelichting: Niet-beschikbaarheid kan worden veroorzaakt door geplande en niet geplande onderbrekingen. Dit betekend dat bij een storing van een asset naast productietijd verlies er ook materiaal verlies en energie verlies optreedt.

Toelichting : Beschikbaarheid is de belangrijkste drijfveer voor waard creatie van de asset en is een functie van betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en ondersteunbaarheid.

Voorbeeld:

Het koelwatersysteem wordt gevoed met water dat opgepompt wordt uit een kanaal. Bij problemen met de beschikbaarheid van de koelwaterpomp, valt de koeling van de productie-plant weg waardoor er storingen ontstaan me als gevolg belangrijke energie en materiaal verliezen. Bijvoorbeeld omdat er bij onverwachte storingen product moet worden afgefakkeld
Door deze gevolgen, is de beschikbaarheid van het koelwaterpomp bijzonder belangrijk. Koelwaterpompen worden dan ook meestal redundant uitgevoerd. Bij storing wordt de functie onmiddellijk overgenomen door een back-up-pomp.