Storing

Een storing is het verlies van vermogen om te presteren zoals vereist. Dit kan leiden tot off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen en hogere CO2 uitstoot en mogelijk vervanging van dure equipment en/of onderdelen.

De gevolgen van een storing leiden vooral bij het stilleggen en heropstarten en bij het verhelpen van de storing tot off-spec product en verlies van grondstoffen en energie, met extra belasting van milieu. Dikwijls moeten duur equipment en/of dure onderdelen vervangen worden. Ook dit gaat gepaard met verlies aan grondstoffen, energie en extra belasting van het milieu door de noodzakelijke verwerking/recyclage van het defecte equipment/onderdelen.

Voorbeeld:

Onderdelen of totaal equipment moeten vervangen of hersteld worden. Voor aanmaak/herstellen van onderdelen zijn grondstoffen en energie nodig die zorgen voor extra belasting van het milieu. Ook transport heeft een belangrijke invloed op het milieu.