A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W

Risico

Het effect van onzekerheid op doelstellingen, gemeten als de combinatie van de waarschijnlijkheid van het optreden van schade en de ernst van die schade. Onderhoudstaken die volgen uit een risicoanalyse, hebben niet enkel een verlaging van het risico tot gevolg, maar ook een verlenging van de levensduur van de betrokken asset (door het vermijden van catastrofaal falen en tijdig vaststellen van mogelijke problemen). Een onderhoudsprogramma voor een asset wordt vaak in functie van het risico bij faling opgesteld. Energieverbruik / CO2 en climate change worden meegenomen in de risico analyse (inschatting effect en kans). Door het uitvoeren van de onderhoudstaken wordt het risico laag gehouden met dus een positief effect op energieverbruik/CO2/climate.

Voorbeeld:

Wanneer iets fout loopt met een stoominstallatie zijn de gevolgen zeer ernstig (levensgevaar voor omstanders). Het risico wordt dan ook hoog ingeschat. Daarom worden de nodige onderhoudstaken voorgeschreven. Eén daarvan is het geregeld controleren van de kwaliteit van het boilerwater. Bij niet-conform boilerwater (te hoog zuurstofgehalte, zoutgehalte, …) kan er versnelde corrosie in de stoominstallatie optreden, wat op zijn beurt leidt tot lekken en mogelijk catastrofaal falen van de stoominstallatie.