Remaining Useful Lifetime

Remaining Useful Lifetime (RUL) staat voor de resterende nuttige levensduur van een asset. Er kan een scala aan technieken uit de statistiek en Machine Learning worden ingezet voor het berekenen van een voorspelde resterende levensduur op basis van beschikbare data en observaties. In feite gaat het om de rest van de levensduur, vandaar restlevensduur en in het Engels Remaining Useful Lifetime. Op basis van wat er beschikbaar is aan data kan een scale aan technieken uit de statistiek en Machine Learning worden ingezet bij die voorspelling. Het kunnen voorspellen van de restlevensduur is belangrijk om in te schatten wanneer onderhoud moet plaatsvinden (precies op tijd, niet te vroeg en zeker niet te laat), reparatie (teneinde de levensduur te kunnen verlengen) en/of vervanging .