Reliability Engineering

Reliability Engineering is de systematische toepassing van technische beginselen en methodes om de inherente of vereiste betrouwbaarheid van een bedrijfsmiddel of een asset te bereiken. Daarbij worden onderanderen engineering concepten, onderhoud, operationele procedures en budgetten aangepast met als uiteindelijke doel de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van equipment te maximaliseren en onderhoud te minimaliseren. Het doel van reliability engineering is het opstellen van de juiste onderhoud-strategie voor de assets. Bij het opstellen van een onderhoud-strategie, kan CO2, klimaat en circulariteit meegenomen worden als kernwaardes voor de organisatie. Als dat duidelijk is, wordt het beheer deels afgestemd op basis van deze kernwaarden. Bij de selectie van de optimale onderhoudstrategie, worden idealiter ook de circulaire aspecten in overweging genomen. Bovendien zorgt de resulterende optimale betrouwbaarheid in een optimaal gebruik van middelen en materialen en verlengt de levensduur van de asset (minder materiaalgebruik).

Voorbeeld:

Een reliability engineer stelt vast dat jaarlijks heel wat productiestilstand wordt opgelopen door falende elektrische motoren. In een studie heeft hij/zij alle kritische motoren in kaart gebracht. Op deze kritische motoren werd een “remote condition monitoring” systeem geïnstalleerd. Hierdoor kunnen nu problemen tijdig worden gedetecteerd en opgelost tijdens een geplande stilstand. Dankzij deze aanpak wordt ook heel wat energie en materiaal verlies voorkomen (zie preventief onderhoud en predictief onderhoud).