Reliability Centered Maintenance

Reliability Centered Maintenance (RCM) betekent letterlijk ‘Betrouwbaarheidsgericht onderhoud’ en is de systematische methode voor het bepalen van de respectieve onderhoudsacties en de bijbehorende frequenties, gebaseerd op de waarschijnlijkheid en de gevolgen van falen.

De methode bestaat uit 7 stappen waarbij telkens wordt gezocht naar het antwoord op volgende vragen:
Vraag 0 – Wat is het systeem?
Vraag 1 – Wat zijn de functies en prestatieeisen van elk onderdeel?
Vraag 2 – Welke functionele storingen kunnen optreden?
Vraag 3 – Wat zijn de faalvormen voor elke functionele storing?
Vraag 4 – Wat veroorzaakt elk van de faalvormen?
Vraag 5 – Wat zijn de gevolgen van de faalvormen?
Vraag 6 – Hoe kan een storing worden voorkomen?
Vraag 7 – Wat als een preventie niet mogelijk is?

RCM is een methode die focust op een optimale betrouwbaarheid van een asset en in het leveren van de gewenste prestaties. Betrouwbaarheid heeft een positieve impact op circulariteit. Bovendien kan circulariteit als deel van de prestatie/functie-eisen meegenomen worden tijdens de RCM-analyse. Een RCM-oefening zorgt dan ook voor een positieve circulaire bijdrage. Door de energieverbruik/CO2 en “climate change” als deel van de prestatie/functie-eisen mee te nemen tijdens de RCM-analyse, is er een positieve impact op energieverbruik/CO2/climate.

Voorbeeld:

Een elektrische aangedreven installatie, voor het maken van H2, wordt geacht optimaal te functioneren.
De elektriciteit komt van windmolens en/of zonnepanelen. Deze energie dient maximaal benut te worden.
De faalvorm die kan plaatsvinden, is bijv. slechte smering door degradatie van de smeerolie.
Het gevolg hiervan is vastlopen van roterende onderdelen met as-breuk tot gevolg en dat de opgewekte energie niet effectief gebruikt kan worden voor het maken van H2.
Bij het toepassen van RCM methodiek op deze installatie zal de schade en de gevolgen daarvan gereduceerd worden tot nul.

Binnen Reliability Centered Maintenance (RCM) worden er planmatige onderhoudstaken doorgevoerd of eenmalige wijzigingen. Bij planmatige onderhoudstaken geldt een periodieke tijdlijn waarbij sprake is van functietesten, preventieve vervanging van onderdelen, onderhoud of een combinatie van deze zaken.