A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W
Pe Pr

Preventief onderhoud

Volgens EN 15341 is preventief onderhoud een onderhoudsstrategie voor assets die erop gericht is de kans op storingen of op verslechtering van de werking van een onderdeel te verkleinen. Bv. onderhoudsacties die met vooraf vastgestelde tussenpozen (periodiek onderhoud) of volgens voorgeschreven criteria (toestandsafhankelijk onderhoud) worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook voorspellende onderhoudsacties (predictief onderhoud). De beste manier om onverwachte apparatuur storingen te voorkomen is door een preventief onderhoudsplan te implementeren in uw organisatie. Met routineonderhoud kunt u voorkomen dat een klein probleem een groot probleem wordt. Dit helpt u niet alleen de kosten van vervanging van apparatuur en ongeplande stilstand te vermijden, maar het verbetert ook de veiligheid van uw werkplek door het minimaliseren van product verlies. Voorbeeld het smeren van een lager, hiervoor staat voorgeschreven om iedere X uur Y gram vet toe te voeren. Preventief onderhoud is het onderhoud dat proactief aan installaties en machines wordt uitgevoerd met vaak de volgende redenen: verhogen betrouwbaarheid van de installatie of de machine. Voorkomen van incidenten, emissies, schade, uitval, gebreken en ongemak op een later moment
OPGELET: de term Preventief Onderhoud wordt vaak gebruikt in de zin van de Amerikaanse definitie waar het synoniem staat voor periodiek onderhoud. Wees u bewust van deze vaak voorkomende verwarring.

Voorbeeld:

Bij een elektromotor in een stoffige omgeving zal het stof aan de elektromotor blijven kleven. Dit zal een negatief effect hebben om het koelend vermogen van de e-motor en dus op de levensduur van de e-motor. Door het stof preventief te verwijderen zal de het koelend vermogen van de e-motor in takt blijven. Dit zal de levensduur en de efficiëntie van de e-motor verlengen.