Veiligheid

Veiligheid is het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s voor mens en dier en milieu. Onveilige situaties kunnen leiden tot lichamelijk letsel bij medewerkers en tot noodzakelijk stilleggen van productie met als gevolg off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen en hogere CO2 uitstoot tijdens het stilleggen en heropstarten van de Unit en tijdens het uitvoeren van maatregelenMeer lezen over “Veiligheid”