Risico

Het effect van onzekerheid op doelstellingen, gemeten als de combinatie van de waarschijnlijkheid van het optreden van schade en de ernst van die schade. Onderhoudstaken die volgen uit een risicoanalyse, hebben niet enkel een verlaging van het risico tot gevolg, maar ook een verlenging van de levensduur van de betrokken asset (door het vermijden vanMeer lezen over “Risico”