Proactief onderhoud

Proactief onderhoud zijn onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd om storingen te voorkomen of om defecten op te sporen die tot storingen kunnen leiden. Dit omvat routinematige preventieve en voorspellende onderhoudswerkzaamheden en daaruit voortvloeiende correctieve werkzaamheden. Proactief onderhoud bevat dezelfde voordelen als preventief onderhoud en predictief onderhoud. Het omvat bovendien ook ‘Design-out maintenance’, vaak toegepast in hetMeer lezen over “Proactief onderhoud”

Proces decompositie methodologie

Proces decompositie methodologie is een methode waarbij het werkproces wordt opgesplitst, en waarbij per stap een aantal parameters wordt gemeten of berekend, hetgeen onderlinge vergelijking van onderhoudstechnieken mogelijk maakt.

Procesindustrie

De procesindustrie is een verzamelnaam voor alle bedrijven die grondstoffen op industriële wijze produceren tot een product of halffabricaat. Procesindustrie is de vervaardiging op industriële schaal van producten, waarbij voornamelijk gebruikgemaakt wordt van chemische, biochemische, mechanische en/of fysische processen. De processen bestaan uit meerdere deelbewerkingen (eenheidsbewerkingen) en vinden veelal plaats in een hoog geautomatiseerde omgeving.