Predictief onderhoud

Predictief onderhoud, in het Engels Predictive Maintenance, is een actie om de toestand van een bedrijfsmiddel te controleren en de noodzaak van preventieve of corrigerende maatregelen te voorspellen. Een tijdige detectie van degradatie biedt mogelijkheden om tijdig onderhoud uit te voeren en zo het overmatig energieverbruik en materiaalverlies (door off-spec productie) te vermijden. Dankzij de opvolging enMeer lezen over “Predictief onderhoud”

Preventief onderhoud

Volgens EN 15341 is preventief onderhoud een onderhoudsstrategie voor assets die erop gericht is de kans op storingen of op verslechtering van de werking van een onderdeel te verkleinen. Bv. onderhoudsacties die met vooraf vastgestelde tussenpozen (periodiek onderhoud) of volgens voorgeschreven criteria (toestandsafhankelijk onderhoud) worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook voorspellende onderhoudsacties (predictief onderhoud). De besteMeer lezen over “Preventief onderhoud”