Performance record sheet

Een performance record sheet is een prestatiemeetsysteem om op gestructureerde wijze de belangrijkste prestatiefactoren van operationele systemen te kunnen inventariseren. Te denken valt daarbij aan de reden voor de meting, de meetfrequentie en de herkomst van de data.

Periodiek onderhoud

Een strategie voor het onderhoud van een asset die gebaseerd is op het vervangen, herstellen of reviseren van een onderdeel met een vast (tijds)interval, ongeacht de conditie van de asset op dat moment. Tijdens periodiek onderhoud worden onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage vervangen. Vaak wordt ook de staat en correcte werking van de assetMeer lezen over “Periodiek onderhoud”