Performance record sheet

Een performance record sheet is een prestatiemeetsysteem om op gestructureerde wijze de belangrijkste prestatiefactoren van operationele systemen te kunnen inventariseren. Te denken valt daarbij aan de reden voor de meting, de meetfrequentie en de herkomst van de data.

Periodiek onderhoud

Een strategie voor het onderhoud van een asset die gebaseerd is op het vervangen, herstellen of reviseren van een onderdeel met een vast (tijds)interval, ongeacht de conditie van de asset op dat moment. Tijdens periodiek onderhoud worden onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage vervangen. Vaak wordt ook de staat en correcte werking van de assetMeer lezen over “Periodiek onderhoud”

Predictief onderhoud

Predictief onderhoud, in het Engels Predictive Maintenance, is een actie om de toestand van een bedrijfsmiddel te controleren en de noodzaak van preventieve of corrigerende maatregelen te voorspellen. Een tijdige detectie van degradatie biedt mogelijkheden om tijdig onderhoud uit te voeren en zo het overmatig energieverbruik en materiaalverlies (door off-spec productie) te vermijden. Dankzij de opvolging enMeer lezen over “Predictief onderhoud”

Preventief onderhoud

Volgens EN 15341 is preventief onderhoud een onderhoudsstrategie voor assets die erop gericht is de kans op storingen of op verslechtering van de werking van een onderdeel te verkleinen. Bv. onderhoudsacties die met vooraf vastgestelde tussenpozen (periodiek onderhoud) of volgens voorgeschreven criteria (toestandsafhankelijk onderhoud) worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook voorspellende onderhoudsacties (predictief onderhoud). De besteMeer lezen over “Preventief onderhoud”

Proactief onderhoud

Proactief onderhoud zijn onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd om storingen te voorkomen of om defecten op te sporen die tot storingen kunnen leiden. Dit omvat routinematige preventieve en voorspellende onderhoudswerkzaamheden en daaruit voortvloeiende correctieve werkzaamheden. Proactief onderhoud bevat dezelfde voordelen als preventief onderhoud en predictief onderhoud. Het omvat bovendien ook ‘Design-out maintenance’, vaak toegepast in hetMeer lezen over “Proactief onderhoud”

Proces decompositie methodologie

Proces decompositie methodologie is een methode waarbij het werkproces wordt opgesplitst, en waarbij per stap een aantal parameters wordt gemeten of berekend, hetgeen onderlinge vergelijking van onderhoudstechnieken mogelijk maakt.

Procesindustrie

De procesindustrie is een verzamelnaam voor alle bedrijven die grondstoffen op industriële wijze produceren tot een product of halffabricaat. Procesindustrie is de vervaardiging op industriële schaal van producten, waarbij voornamelijk gebruikgemaakt wordt van chemische, biochemische, mechanische en/of fysische processen. De processen bestaan uit meerdere deelbewerkingen (eenheidsbewerkingen) en vinden veelal plaats in een hoog geautomatiseerde omgeving.