Machine Learning

Een techniek waarmee een computer leert patronen te herkennen. Er bestaan twee vormen In Unsupervised Learning zoekt de computer naar groepen data die op elkaar lijken (clustering), of juist niet (anomaly detectie), of naar relaties of associaties (netwerken, frequent itenm sets etc. Bij Supervised Learning zit in de data al een bekende output. De computerMeer lezen over “Machine Learning”

Materiaalvoetafdruk

Omschrijft de ecologische voetafdruk als volgt: “De ecologische voetafdruk is de geschatte oppervlakte aarde die een persoon of een groep personen nodig heeft om te produceren wat wordt geconsumeerd en te absorberen wat wordt weggeworpen. Hij wordt uitgedrukt in hectaren. Een hectare komt overeen met een oppervlakte van 10 000 m².