Machine Learning

Machine Learning (ML) is een techniek waarmee een computer leert patronen te herkennen. Er bestaan twee vormen: In Unsupervised Learning zoekt de computer naar groepen data die op elkaar lijken (clustering), of juist niet (anomaly detectie), of naar relaties of associaties (netwerken, frequent itenm sets etc. Bij Supervised Learning zit in de data al eenMeer lezen over “Machine Learning”

Madaster

Madaster is het kadaster voor materialen en producten. Doordat hierin alle materialen en producten van een object zijn verwerkt, wordt inzicht verkregen in de circulariteit van het betreffende product of materiaal.

Maintenance Engineering

Maintenance of onderhoudsengineering is een technische functie voor de optimalisatie van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen. Tijdens een maintenance engineering project moet naast de betrouwbaarheid en verhoogde beschikbaarheid van het equipment, ook het energieverbruik technisch geoptimaliseerd worden. Ook het voorkomen van storingen en ‘unplanned’ events vermijdt de bijbehorende ongewenste emissies (zie betrouwbaarheid) en wordenMeer lezen over “Maintenance Engineering”

Materiaalpaspoort volgens Madaster:

Madaster is het kadaster voor materialen en producten. Doordat hierin alle materialen en producten van een object zijn verwerkt, wordt inzicht verkregen in de circulariteit van hert betreffende product of materiaal.

Materiaalvoetafdruk

Omschrijft de ecologische voetafdruk als volgt: “De ecologische voetafdruk is de geschatte oppervlakte aarde die een persoon of een groep personen nodig heeft om te produceren wat wordt geconsumeerd en te absorberen wat wordt weggeworpen. Hij wordt uitgedrukt in hectaren. Een hectare komt overeen met een oppervlakte van 10 000 m².

ML

Zie: Machine Learning