LIDAR – Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging

LIDAR staat voor Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging. Het is een methode voor het meten van afstanden (bereik) door belichten van het doel met laserlicht en het meten van de reflectie van een sensor. Verschillen in laserterugkeertijden en golflengten kunnen vervolgens worden gebruikt om digitale 3D-weergaven van het doel te maken. Dit wordtMeer lezen over “LIDAR – Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging”

Life Cycle Cost

Is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten van een product of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en ‘sloopkosten’ onderling vergelijkbaar maakt.