Gasontladingslampen

Kenmerkend bij deze lampen is dat de elektriciteit vloeit door een stof die slechts door bijzondere omstandigheden geleidend kan worden gemaakt. De lampen bestaan uit buizen van verschillende vorm, die gevuld zijn met een gas. Gebruikte gassen zijn neon, argon, xenon en krypton, in vele gevallen een mengsel van deze edelgassen. Vrijwel altijd zijn nog andere materialen in de buis aanwezig,Meer lezen over “Gasontladingslampen”

Gepland onderhoud

Onderhoud dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met een gespecificeerd tijdschema. Gepland Onderhoud richt zich met name op de activiteiten van onderhoudswerkzaamheden georganiseerd door de technische dienst met als doel de machinebetrouwbaarheid verhogen en de kosten die hiervoor nodig zijn verlagen. Het is de kerntaak van de technische dienst om een onderhoudssysteem te ontwikkelen dat erMeer lezen over “Gepland onderhoud”

Gevaar

Een gevaar, in het Engels hazard, is een potentiële bron van schade aan mens en dier, milieu en machine. Gevaar kan leiden tot lichamelijke letsels bij medewerkers en tot noodzakelijk stilleggen van productie. Het gevolg hiervan kan zijn off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen en hogere CO2 uitstoot. Tijdens het stilleggen en heropstarten van de unitMeer lezen over “Gevaar”