Faalvoorspelling

De mate waarmee faalgedrag van equipment kan worden bepaald, o.a. met behulp van artificial intelligence.