Deep Learning

Een speciale vorm van Machine Learning die gebaseerd is op de werking van menselijke hersenen en die werkt met diverse lagen van kunstmatige neuronen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het uithoudingsvermogen van systemen en processen. Een algemeen erkende definitie is te vinden in het Brundtland-rapport[2] en wordt regelmatig gebruikt: “Sustainable development is development that meets the need for the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking inMeer lezen over “Duurzaamheid”

Duurzame Economie

Het kabinet wil een perspectief schetsen voor een toekomstbestendige, duurzame economie, ook voor toekomstige generaties. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu en het voorkomen en reduceren van vluchtige emissies. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen enMeer lezen over “Duurzame Economie”

Dynamische belasting

Van dynamische belasting ís sprake wanneer de krachten op de constructie regelmatig van richting veranderen of niet constant zijn. Een zo laag mogelijke extra boutbelasting is in dat geval aangewezen, aangezien deze kan leiden tot het losraken van de boutverbinding en – bij vermoeiing – tot boutbreuk. Om bij een externe belasting de extra kracht opMeer lezen over “Dynamische belasting”