Circulaire economie

Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen, een 100% circulaire economie in 2050 of de Green Deal.

Circulaire Wiki

Welkom op de Wikipedia rond Circulair Onderhoud. Hier lees je uitleg rond verschillende termen in Circulair Onderhoud. Klik op de letters hierboven om een term te vinden. Ideeën om deze Wiki aan te vullen? Laat het ons weten:

Circulariteit

Circulariteit is een economie met een regeneratief systeem waarin het gebruik van hulpbronnen en de productie van afval, emissies en energieverspilling worden geminimaliseerd door het vertragen, verminderen en sluiten van energie- en materiaalkringlopen; dit kan worden bereikt door een duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik, her-fabricage (remanufacturing), opknappen (refurbishement) en recycling. Recycling heeft uit deze optiesMeer lezen over “Circulariteit”

Circulariteitsladder (R-ladder)

De circulariteitsladder of R-ladder is een kwalificatiesysteem dat een maat is voor de circulariteit: hoe hoger de positie op de R-ladder, hoe ‘circulairder’ de strategie.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een kwalificatiesysteem met vijf ambitieniveaus. Hoe hoger de trede, des te hoger de inspanning om minder CO2 uit te stoten, zie de afbeelding.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat een fout is ontdekt, waarna de fout hersteld dient te worden. De gevolgen voor correctief onderhoud kunnen in bepaalde gevallen relatief hoog zijn. Voor bedrijven of instanties waar continuïteit van de bedrijfsvoering en/of systemen van groot belang is, zal bij gebreken of fouten in de installaties ofMeer lezen over “Correctief onderhoud”