Beschikbaarheid

Het vermogen om in een toestand te verkeren waarin de vereiste prestaties kunnen worden geleverd. Als een asset niet beschikbaar is, dan gaan andere assets in de omgeving (die deel uitmaken van het asset-systeem) ‘iddle’ draaien (werken zouden output) terwijl ze toch energie verbruiken. Indien de beschikbaarheid van een asset te laag is, moet vaakMeer lezen over “Beschikbaarheid”

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is het vermogen om te presteren zoals vereist, zonder storingen, gedurende een bepaald tijdsinterval, onder bepaalde omstandigheden. Onbetrouwbaar equipment leidt tot inefficiënties met off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen, hogere CO2 uitstoot, belasting van het mileiu en tot meer ongeplande en geplande stilstanden van de installatie. Dikwijls moet dure equipment en/of dure onderdelen vervangen worden.Meer lezen over “Betrouwbaarheid”

Broeikasgas

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van warmte in de atmosfeer en daarmee aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur. Dit wordtMeer lezen over “Broeikasgas”