AI

AI = ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Kunstmatige intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens. (Media Wijsheid)