Torque

Het wordt ook wel het moment, het krachtmoment, de rotatiekracht of het draaieffect genoemd, afhankelijk van het vakgebied. Het vertegenwoordigt het vermogen van een kracht om verandering teweeg te brengen in de rotatiebeweging van het lichaam. Voorbeeld: Het meten van het  draaimoment wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het aandraaien van bouten aan flenzen van leidingen. DitMeer lezen over “Torque”

Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership (TCO) is een filosofie gebaseerd op het volledig inzichtelijk maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en gebruik gedurende de levenscyclus van ingekochte goederen en diensten.

Ultrasoon

Het ultrasone geluidsgebied begint vanaf ongeveer 20.000 hertz (20 kHz) en loopt tot 800 miljoen hertz (800 MHz). Ultrasoon geluid heeft vele toepassingen, bijvoorbeeld in industrie en in de medische wereld. Wellicht de eenvoudigste toepassing van ultrasone trillingen is het hondenfluitje, een mechanische opwekking van een hoge trilling. Met behulp van ultrasone geluidgolven kun onvolkomenheden worden gedetecteerd zoals bijv.Meer lezen over “Ultrasoon”

Unsupervised Learning

Unsupervised Learning is een vorm van Machine Learning. In Unsupervised Learning zoekt de computer naar groepen data die op elkaar lijken (clustering), of juist niet (anomaly detectie), of naar relaties of associaties (netwerken, frequent item sets etc.). De tegenhanger van Unsupervised Learning is Supervised Learning.  

Veiligheid

Veiligheid is het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s voor mens en dier en milieu. Onveilige situaties kunnen leiden tot lichamelijk letsel bij medewerkers en tot noodzakelijk stilleggen van productie met als gevolg off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen en hogere CO2 uitstoot tijdens het stilleggen en heropstarten van de Unit en tijdens het uitvoeren van maatregelenMeer lezen over “Veiligheid”

Wettelijk onderhoud

Onderhoudstaken die wettelijk/regelgeving-technisch met een voorgeschreven frequentie moeten worden uitgevoerd. Tijdens wettelijk voorgeschreven onderhoud kunnen storingen en afwijkende situaties (bijvoorbeeld een lek) vastgesteld worden waardoor een installatie niet meer optimaal functioneert (en dus meer energie verbruikt dan noodzakelijk). Buiten emissies en energieverbruik, zijn er momenteel geen andere circulariteit-gerelateerde aspecten aan wettelijk voorgeschreven onderhoud. Voorbeeld: InMeer lezen over “Wettelijk onderhoud”