Proactief onderhoud

Proactief onderhoud zijn onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd om storingen te voorkomen of om defecten op te sporen die tot storingen kunnen leiden. Dit omvat routinematige preventieve en voorspellende onderhoudswerkzaamheden en daaruit voortvloeiende correctieve werkzaamheden. Proactief onderhoud bevat dezelfde voordelen als preventief onderhoud en predictief onderhoud. Het omvat bovendien ook ‘Design-out maintenance’, vaak toegepast in hetMeer lezen over “Proactief onderhoud”

Procesindustrie

De procesindustrie is een verzamelnaam voor alle bedrijven die grondstoffen op industriële wijze produceren tot een product of halffabricaat. Procesindustrie is de vervaardiging op industriële schaal van producten, waarbij voornamelijk gebruikgemaakt wordt van chemische, biochemische, mechanische en/of fysische processen. De processen bestaan uit meerdere deelbewerkingen (eenheidsbewerkingen) en vinden veelal plaats in een hoog geautomatiseerde omgeving.

RCM

Zie: Reliability Centered Maintenance Zie: Betrouwbaarheid

Refurbishen

Een product dat na een eerste keer verkocht te zijn geweest, terug is beland bij de fabrikant, producent of verkoper en daar is gecontroleerd, gerenoveerd, schoongemaakt en/of hersteld om vervolgens in een zo goed mogelijke staat weer te koop aangeboden te worden.

Reliability

Zie: Betrouwbaarheid Zie: Reliability Centered Maintenance

Reliability Centered Maintenance

Reliability Centered Maintenance (RCM) betekent letterlijk ‘Betrouwbaarheidsgericht onderhoud’ en is de systematische methode voor het bepalen van de respectieve onderhoudsacties en de bijbehorende frequenties, gebaseerd op de waarschijnlijkheid en de gevolgen van falen. De methode bestaat uit 7 stappen waarbij telkens wordt gezocht naar het antwoord op volgende vragen: Vraag 0 – Wat is hetMeer lezen over “Reliability Centered Maintenance”

Reliability Engineering

Reliability Engineering is de systematische toepassing van technische beginselen en methodes om de inherente of vereiste betrouwbaarheid van een bedrijfsmiddel of een asset te bereiken. Daarbij worden onderanderen engineering concepten, onderhoud, operationele procedures en budgetten aangepast met als uiteindelijke doel de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van equipment te maximaliseren en onderhoud te minimaliseren. Het doel van reliabilityMeer lezen over “Reliability Engineering”

Remaining Useful Lifetime

Remaining Useful Lifetime (RUL) staat voor de resterende nuttige levensduur van een asset. Er kan een scala aan technieken uit de statistiek en Machine Learning worden ingezet voor het berekenen van een voorspelde resterende levensduur op basis van beschikbare data en observaties. In feite gaat het om de rest van de levensduur, vandaar restlevensduur en in het EngelsMeer lezen over “Remaining Useful Lifetime”

Risico

Het effect van onzekerheid op doelstellingen, gemeten als de combinatie van de waarschijnlijkheid van het optreden van schade en de ernst van die schade. Onderhoudstaken die volgen uit een risicoanalyse, hebben niet enkel een verlaging van het risico tot gevolg, maar ook een verlenging van de levensduur van de betrokken asset (door het vermijden vanMeer lezen over “Risico”