Maintenance Engineering

Maintenance of onderhoudsengineering is een technische functie voor de optimalisatie van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen. Tijdens een maintenance engineering project moet naast de betrouwbaarheid en verhoogde beschikbaarheid van het equipment, ook het energieverbruik technisch geoptimaliseerd worden. Ook het voorkomen van storingen en ‘unplanned’ events vermijdt de bijbehorende ongewenste emissies (zie betrouwbaarheid) en wordenMeer lezen over “Maintenance Engineering”

Materiaalvoetafdruk

Omschrijft de ecologische voetafdruk als volgt: “De ecologische voetafdruk is de geschatte oppervlakte aarde die een persoon of een groep personen nodig heeft om te produceren wat wordt geconsumeerd en te absorberen wat wordt weggeworpen. Hij wordt uitgedrukt in hectaren. Een hectare komt overeen met een oppervlakte van 10 000 m².

ML

Zie: Machine Learning

Onderhoudbaarheid

Het vermogen om in de vereiste staat te blijven of te worden hersteld om te presteren onder gegeven gebruiks- en onderhoudsomstandigheden. Hogere beschikbaarheid heeft een positieve impact op energieverbruik van het productieproces (kan langer in optimale omstandigheden werken). Een betere onder- houdbaarheid betekent ook lagere onderhoudskosten en een efficiëntere inzet van de onderhoudsmiddelen en datMeer lezen over “Onderhoudbaarheid”

Onderhoudsbeheer

Beheer van systemen, middelen, programma’s, processen en activiteiten voor onderhoudsbeheer ter ondersteuning van de beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen. Het in balans houden van prestaties, kosten en risico’s tijdens de gebruiksfase van een installatie. Een goed werkend onderhoudsbeheer resulteert in effectieve en efficiënte onderhoudsactiviteiten. Het omvat in het algemeen elementen zoals een (geautomatiseerd) werkorder systeem, voorbereiding enMeer lezen over “Onderhoudsbeheer”

Optical wire

Is hetzelfde als glasvezel. Hiermee kun je informatie verplaatsen m.b.v. licht. Glasvezel is te vergelijken met een dun glazen buisje, hiermee kan je met de snelheid van het licht (300.000 km/sec)

Periodiek onderhoud

Een strategie voor het onderhoud van een asset die gebaseerd is op het vervangen, herstellen of reviseren van een onderdeel met een vast (tijds)interval, ongeacht de conditie van de asset op dat moment. Tijdens periodiek onderhoud worden onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage vervangen. Vaak wordt ook de staat en correcte werking van de assetMeer lezen over “Periodiek onderhoud”

Predictief onderhoud

Predictief onderhoud, in het Engels Predictive Maintenance, is een actie om de toestand van een bedrijfsmiddel te controleren en de noodzaak van preventieve of corrigerende maatregelen te voorspellen. Een tijdige detectie van degradatie biedt mogelijkheden om tijdig onderhoud uit te voeren en zo het overmatig energieverbruik en materiaalverlies (door off-spec productie) te vermijden. Dankzij de opvolging enMeer lezen over “Predictief onderhoud”

Preventief onderhoud

Volgens EN 15341 is preventief onderhoud een onderhoudsstrategie voor assets die erop gericht is de kans op storingen of op verslechtering van de werking van een onderdeel te verkleinen. Bv. onderhoudsacties die met vooraf vastgestelde tussenpozen (periodiek onderhoud) of volgens voorgeschreven criteria (toestandsafhankelijk onderhoud) worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook voorspellende onderhoudsacties (predictief onderhoud). De besteMeer lezen over “Preventief onderhoud”