Gevaar

Een gevaar, in het Engels hazard, is een potentiële bron van schade aan mens en dier, milieu en machine. Gevaar kan leiden tot lichamelijke letsels bij medewerkers en tot noodzakelijk stilleggen van productie. Het gevolg hiervan kan zijn off-spec product met grondstofverlies, energieverliezen en hogere CO2 uitstoot. Tijdens het stilleggen en heropstarten van de unitMeer lezen over “Gevaar”

Hergebruik

Hergebruik is het opnieuw gebruiken van materialen in hun oorspronkelijke vorm.

Kunstmatige Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) of Kunstmatige Intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens. (Media Wijsheid) Dit omvat aspecten van (menselijke) intelligentie die aangeleerd zijn aan en uitgevoerd worden door een algoritme en computer. Voorbeelden hiervan zijn observeren, zoeken, leren, plannen en redeneren. BelangrijkeMeer lezen over “Kunstmatige Intelligentie”

LCC

Zie: Life Cycle Costing

Levensduurvoorspelling

Het voorspellen van de levensduur van een asset. In feite gaat het op de rest van de levensduur, vandaar restlevensduur en in het Engels Remaining Useful Lifetime. Op basis van wat er beschikbaar is aan data kan een scale aan technieken uit de statistiek en Machine Learning worden ingezet bij die voorspelling. Het kunnen voorspellenMeer lezen over “Levensduurvoorspelling”

LIDAR

LIDAR staat voor Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging. Het is een methode voor het meten van afstanden (bereik) door belichten van het doel met laserlicht en het meten van de reflectie van een sensor. Verschillen in laserterugkeertijden en golflengten kunnen vervolgens worden gebruikt om digitale 3D-weergaven van het doel te maken. Dit wordtMeer lezen over “LIDAR”

Life Cycle Cost

Is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten van een product of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en ‘sloopkosten’ onderling vergelijkbaar maakt. Zie ook: Life Cycle Costing

Life Cycle Costing

Life Cycle Costing (LCC) is een proces van economische analyse om de kosten van een item over zijn levenscyclus of een deel daarvan te beoordelen. “Life Cycle Costing” is niet hetzelfde als afschrijvingen. Soms kunnen beslissingen over (her)investeringen op basis van een “Life Cycle Cost” analyse worden tegengehouden omdat de afschrijvingstermijn voor de originele assetMeer lezen over “Life Cycle Costing”

Machine Learning

Machine Learning (ML) is een techniek waarmee een computer leert patronen te herkennen. Er bestaan twee vormen: In Unsupervised Learning zoekt de computer naar groepen data die op elkaar lijken (clustering), of juist niet (anomaly detectie), of naar relaties of associaties (netwerken, frequent itenm sets etc. Bij Supervised Learning zit in de data al eenMeer lezen over “Machine Learning”