Circulaire Wiki

Welkom op de Wikipedia rond Circulair Onderhoud. Hier lees je uitleg rond verschillende termen in Circulair Onderhoud. Klik op de letters hierboven om een term te vinden. Ideeën om deze Wiki aan te vullen? Laat het ons weten:

Circulariteit

Circulariteit is een economie met een regeneratief systeem waarin het gebruik van hulpbronnen en de productie van afval, emissies en energieverspilling worden geminimaliseerd door het vertragen, verminderen en sluiten van energie- en materiaalkringlopen; dit kan worden bereikt door een duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik, her-fabricage (remanufacturing), opknappen (refurbishement) en recycling. Recycling heeft uit deze optiesMeer lezen over “Circulariteit”

Circulariteitsladder (R-ladder)

De circulariteitsladder of R-ladder is een kwalificatiesysteem dat een maat is voor de circulariteit: hoe hoger de positie op de R-ladder, hoe ‘circulairder’ de strategie.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een kwalificatiesysteem met vijf ambitieniveaus. Hoe hoger de trede, des te hoger de inspanning om minder CO2 uit te stoten, zie de afbeelding.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat een fout is ontdekt, waarna de fout hersteld dient te worden. De gevolgen voor correctief onderhoud kunnen in bepaalde gevallen relatief hoog zijn. Voor bedrijven of instanties waar continuïteit van de bedrijfsvoering en/of systemen van groot belang is, zal bij gebreken of fouten in de installaties ofMeer lezen over “Correctief onderhoud”

Deep Learning

Een speciale vorm van Machine Learning die gebaseerd is op de werking van menselijke hersenen en die werkt met diverse lagen van kunstmatige neuronen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het uithoudingsvermogen van systemen en processen. Een algemeen erkende definitie is te vinden in het Brundtland-rapport[2] en wordt regelmatig gebruikt: “Sustainable development is development that meets the need for the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking inMeer lezen over “Duurzaamheid”

Duurzame Economie

Het kabinet wil een perspectief schetsen voor een toekomstbestendige, duurzame economie, ook voor toekomstige generaties. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu en het voorkomen en reduceren van vluchtige emissies. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen enMeer lezen over “Duurzame Economie”

Dynamische belasting

Van dynamische belasting ís sprake wanneer de krachten op de constructie regelmatig van richting veranderen of niet constant zijn. Een zo laag mogelijke extra boutbelasting is in dat geval aangewezen, aangezien deze kan leiden tot het losraken van de boutverbinding en – bij vermoeiing – tot boutbreuk. Om bij een externe belasting de extra kracht opMeer lezen over “Dynamische belasting”

Ellen MacArthur

Dame Ellen MacArthur schreef zeiljachtgeschiedenis in 2005, toen ze de snelste solozeiler werd die de wereld rondreisde. Ze blijft de meest succesvolle offshore-racer van het VK ooit, ze won de Ostar, de Route du Rhum en eindigde als tweede in de Vendée Globe. Ze ontving het Franse Legioen van Eer van president Nicolas Sarkozy in 2008, drieMeer lezen over “Ellen MacArthur”