A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W
Ma Ml

Machine Learning

Machine Learning (ML) is een techniek waarmee een computer leert patronen te herkennen. Er bestaan twee vormen:

  • In Unsupervised Learning zoekt de computer naar groepen data die op elkaar lijken (clustering), of juist niet (anomaly detectie), of naar relaties of associaties (netwerken, frequent itenm sets etc.
  • Bij Supervised Learning zit in de data al een bekende output. De computer leert dan om uit de andere variabelen die output zo goed mogelijk te voorspellen. Als dat lukt kan de computer met het gecreëerde model vervolgens de output voorspellen van data die nog niet gezien zijn. Er zijn twee vormen van Supervised Learning: Regressie (de bekende output zijn getallen) en Classificatie (de bekende output zijn klassen, ofwel categorieën).