Duurzaamheid

Duurzaamheid is het uithoudingsvermogen van systemen en processen.

Een algemeen erkende definitie is te vinden in het Brundtland-rapport[2] en wordt regelmatig gebruikt:

“Sustainable development is development that meets the need for the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien.)