Circulariteit

Circulariteit is een economie met een regeneratief systeem waarin het gebruik van hulpbronnen en de productie van afval, emissies en energieverspilling worden geminimaliseerd door het vertragen, verminderen en sluiten van energie- en materiaalkringlopen; dit kan worden bereikt door een duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik, her-fabricage (remanufacturing), opknappen (refurbishement) en recycling. Recycling heeft uit deze opties de laagste voorkeur. Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu, de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt. Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval. Onderhoud is in wezen een 100% circulaire activiteit. Onderhoud kan dan ook wezenlijk bijdragen tot het behalen van de circulariteits- en duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf. (zie definitie van onderhoud).

Vandaag wordt nog te weinig rekening gehouden met circulariteit doordat enkel naar financiële aspecten wordt gekeken.