Asset Portefeuille

Een asset portefeuille gaat over activa/assets die vallen binnen het toepassingsgebied van een assetmanagementsysteem.

Als asset owner is het belangrijk om een goed zicht te hebben op welke assets in de asset portefeuille zitten en permanent te evalueren wat de impact van deze assets op energieverbruik en emissies over de levensduur zijn. Daarnaast is het belangrijk om bij beslissingen rond het aankopen of in dienst nemen, bij het verlengen van de levensduur (renovatie), bij het vervangen, en bij verkopen of uit dienst nemen van assets, de impact op energieverbruik mee in de beslissing te laten doorwegen. Bij een correct beheer van de Asset Portefeuille kan er meer rekening gehouden worden met circulariteitsaspecten. Vandaag zien we bij veel asset owners dat hiermee nog onvoldoende rekening wordt gehouden (er wordt enkel rekening gehouden met de economische aspecten). Een goede asset beheerder dient circulaire aspecten mee te nemen bij alle beslissingen rond de assets in de asset portefeuille op elk moment van de levensduur (ontwerp, bouw, aankoop, gebruik, uitdienst name). Wanneer dit correct gebeurt, kunnen de gebruikte materialen optimaal ingezet worden gedurende de optimale levensduur, en kan aan het einde van de levensduur maximaal ingezet worden op hergebruik (en recyclage) van de materialen gebruikt in de assets.

Voorbeeld:

Verlichting is een voorbeeld van assets die worden beheerd in een asset portefeuille. In de procesindustrie moeten verlichtingsarmaturen ook aan de nodige veiligheidseisen voldoen (explosieveiligheid). Bij vervanging van een bestaande installatie, wordt nog te vaak gekozen voor de goedkoopste oplossing (laagste aankoopkost) of voor vervanging door een identieke verlichtingsinstallatie (like for like). Men kan echter beter opteren voor een optimale “Total Cost of Ownership” waarbij ook de energiekost in rekening wordt gebracht. Nog beter is om ook circulariteits-aspecten mee in overweging te nemen, waarbij ook hergebruik van materialen mee wordt overwogen. Zo kan misschien in de bestaande behuizing van de gasontladingslamp een ledverlichting ingebouwd worden.