A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W

Asset

Een asset is een item, ding, of entiteit dat potentiële of werkelijke waarde heeft voor een organisatie. Assets zijn vaak ook materieel (je kan ze aanraken) en het verbruikt energie om zijn functie uit te voeren. Door een goed en doordacht ontwerp, een correct gebruik en een correct onderhoud kan gestreefd worden naar een minimaal energieverbruik en een optimaal materiaalgebruik gedurende de levensduur en een optimaal hergebruik van de materialen na de levensduur. Hoe langer de levensduur, hoe efficiënter het materiaalgebruik en het gebruik van de geïnvesteerde energie (en CO2) voor het maken van de asset. Bij het einde van de levensduur van de asset, moeten de onderdelen/grondstoffen gerecupereerd/hergebruikt worden. Tijdens gebruik van de asset is het van belang de toestand zodanig te houden (door correct onderhoud) dat voorziene energie-efficiënte en levensduur gewaarborgd kunnen blijven.

 

Voorbeelden:

– een fabriek, een vrachtwagen, een trein, spoorwegennet…
– een productielijn