A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W

Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) of  Kunstmatige Intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens. (Media Wijsheid)

Dit omvat aspecten van (menselijke) intelligentie die aangeleerd zijn aan en uitgevoerd worden door een algoritme en computer. Voorbeelden hiervan zijn observeren, zoeken, leren, plannen en redeneren. Belangrijke onderdelen van AI zijn Machine Learning en Deep Learning. Bij integratie van AI in machines en/of apparaten speelt ook Robotics een belangrijke rol.