Voorspelling van de (rest)levensduur van regelkleppen steeds belangrijker

Interview met Mischa Beckers – HZ University of Applied Sciences en René van Dalen – Yara, projectpartners binnen het Interreg project Circulair Onderhoud, over de projectresultaten binnen het deelproject “Voorspelling van de (rest)levensduur van regelkleppen”.  Regelkleppen vervullen binnen een procesinstallatie een sleutelrol bij de beheersing van het proces, en dus is het kunnen inschatten van hun (rest)levensduur essentieel. Dit projectonderdeelMeer lezen over “Voorspelling van de (rest)levensduur van regelkleppen steeds belangrijker”

Kunnen inschatten en verlengen levensduur elektromotoren draagt bij aan circulaire economie

Met het oog op de beoogde circulaire economie wordt het maken van de juiste afweging tussen nieuwkoop en hergebruik van een elektrische motor steeds belangrijker. Het (kunnen) inschatten van de resterende levensduur van de motor is daarbij een randvoorwaarde. Tijdens dit projectonderdeel is gewerkt aan een praktische tool waarmee op basis van meetgegevens de levensduur van een elektromotor kan worden ingeschat.

Verslag seminar ‘Voorkomen van fugitieve emissies’

Op 15 september 2022 vond het seminar “Voorkomen van fugitieve emissies door het correct monteren van de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen” plaats in het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland Project Circulair Onderhoud. Het event werd georganiseerd in samenwerking met BEMAS – Belgian Maintenance Association, EQUANS BeLux, ITIS BV (Industrial Testing & Inspection Services) enMeer lezen over “Verslag seminar ‘Voorkomen van fugitieve emissies’”

Reductie emissies uit bronpunten meer dan ooit noodzaak

Interview met onze projectpartner ITIS in het Interreg project Circulair Onderhoud over reductie emissies uit bronpunten. Het verschijnsel ongewenst emissie is voor de procesindustrie een hoofdpijndossier, niet alleen vanwege het verlies aan grondstoffen, ook door de veiligheidsrisico’s en de optredende milieuschade. Voor de reductie van dergelijke emissies is het van belang een systeem voor afsluitertesten teMeer lezen over “Reductie emissies uit bronpunten meer dan ooit noodzaak”