Project Circulair onderhoud mede bepalend voor toekomst circulaire economie

Gedurende de periode 1-4-2019 t/m 31-12-2022 is er in het kader van het project Circulair Onderhoud door diverse publieke en private partners gewerkt aan een gemeenschappelijk doel: het verkleinen van de materiaalvoetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen op een manier die economisch levensvatbaar én praktisch uitvoerbaar is. De corona-epidemie maakte het er allemaal niet eenvoudiger op, maar stappen zijn er zeker gemaakt.

Voorspelling van de (rest)levensduur van regelkleppen steeds belangrijker

Interview met Mischa Beckers – HZ University of Applied Sciences en René van Dalen – Yara, projectpartners binnen het Interreg project Circulair Onderhoud, over de projectresultaten binnen het deelproject “Voorspelling van de (rest)levensduur van regelkleppen”.  Regelkleppen vervullen binnen een procesinstallatie een sleutelrol bij de beheersing van het proces, en dus is het kunnen inschatten van hun (rest)levensduur essentieel. Dit projectonderdeelMeer lezen over “Voorspelling van de (rest)levensduur van regelkleppen steeds belangrijker”

Minimalisatie afvalstromen dankzij circulair reinigen

Interview met Hans Borgt – Dow, projectpartner binnen het Interreg project Ciculair Onderhoud. Het met hogedruk reinigen van (onderdelen van) procesinstallaties is een noodzakelijk kwaad, vaak resulterend in grote hoeveelheden − soms sterk − verontreinigd water. De deelnemers aan dit deelproject hebben zich ten doel gesteld een eenvoudige tool te creëren voor het selecteren van de juisteMeer lezen over “Minimalisatie afvalstromen dankzij circulair reinigen”

Kunnen inschatten en verlengen levensduur elektromotoren draagt bij aan circulaire economie

Met het oog op de beoogde circulaire economie wordt het maken van de juiste afweging tussen nieuwkoop en hergebruik van een elektrische motor steeds belangrijker. Het (kunnen) inschatten van de resterende levensduur van de motor is daarbij een randvoorwaarde. Tijdens dit projectonderdeel is gewerkt aan een praktische tool waarmee op basis van meetgegevens de levensduur van een elektromotor kan worden ingeschat.

Onderhoud cruciaal in een circulaire economie

De Belgian Maintenance Association, bekend onder de afkorting BEMAS, is de Belgische vakorganisatie op het gebied van onderhoud en asset management. Door actief deel te nemen aan het project Circulair Onderhoud wil BEMAS ook Belgische industriële bedrijven en andere asset owners inspireren maximaal in te zetten op onderhoud, zijnde een essentieel onderdeel van een circulaire economie. In onderstaand interviewMeer lezen over “Onderhoud cruciaal in een circulaire economie”

HZ University of Applied Sciences nauw betrokken bij kwantificering duurzaamheidseffecten

Interview met onze projectpartner HZ University of Applied Sciences in het Interreg project Circulair Onderhoud. De HZ University of Applied Sciences heeft tijdens het project Circulair Onderhoud een speciale rol vervuld. Dankzij een door hen ontwikkelde meet- en berekeningsmethodiek wordt het in de nabije toekomst mogelijk duurzaamheidseffecten te kwantificeren, en wel door een onconventionele benadering van de prestatiemeting.Meer lezen over “HZ University of Applied Sciences nauw betrokken bij kwantificering duurzaamheidseffecten”

Optimalisatie flensaanhaalmethodiek belangrijke
stap richting emissiereductie

Elke procesinstallatie telt tal van flensverbindingen die ervoor zorgen dat de installatieonderdelen met elkaar verbonden zijn en blijven. Het tekortschieten van dergelijke verbindingen kan leiden tot lekkage en fugitieve emissie, met mogelijk milieu- en/of veiligheidsrisico’s, productverlies en reparatiekosten tot gevolg. Om dit risico te minimaliseren, is het zaak de nauwkeurigheid van de diverse flensaanhaalmethodieken te(kunnen)Meer lezen over “Optimalisatie flensaanhaalmethodiek belangrijke
stap richting emissiereductie”

Verslag seminar ‘Voorkomen van fugitieve emissies’

Op 15 september 2022 vond het seminar “Voorkomen van fugitieve emissies door het correct monteren van de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen” plaats in het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland Project Circulair Onderhoud. Het event werd georganiseerd in samenwerking met BEMAS – Belgian Maintenance Association, EQUANS BeLux, ITIS BV (Industrial Testing & Inspection Services) enMeer lezen over “Verslag seminar ‘Voorkomen van fugitieve emissies’”

Reductie emissies uit bronpunten meer dan ooit noodzaak

Interview met onze projectpartner ITIS in het Interreg project Circulair Onderhoud over reductie emissies uit bronpunten. Het verschijnsel ongewenst emissie is voor de procesindustrie een hoofdpijndossier, niet alleen vanwege het verlies aan grondstoffen, ook door de veiligheidsrisico’s en de optredende milieuschade. Voor de reductie van dergelijke emissies is het van belang een systeem voor afsluitertesten teMeer lezen over “Reductie emissies uit bronpunten meer dan ooit noodzaak”