Kunnen inschatten en verlengen levensduur elektromotoren draagt bij aan circulaire economie

Met het oog op de beoogde circulaire economie wordt het maken van de juiste afweging tussen nieuwkoop en hergebruik van een elektrische motor steeds belangrijker. Het (kunnen) inschatten van de resterende levensduur van de motor is daarbij een randvoorwaarde. Tijdens dit projectonderdeel is gewerkt aan een praktische tool waarmee op basis van meetgegevens de levensduur van een elektromotor kan worden ingeschat.

Onderhoud cruciaal in een circulaire economie

De Belgian Maintenance Association, bekend onder de afkorting BEMAS, is de Belgische vakorganisatie op het gebied van onderhoud en asset management. Door actief deel te nemen aan het project Circulair Onderhoud wil BEMAS ook Belgische industriële bedrijven en andere asset owners inspireren maximaal in te zetten op onderhoud, zijnde een essentieel onderdeel van een circulaire economie. In onderstaand interviewMeer lezen over “Onderhoud cruciaal in een circulaire economie”

HZ University of Applied Sciences nauw betrokken bij kwantificering duurzaamheidseffecten

Interview met onze projectpartner HZ University of Applied Sciences in het Interreg project Circulair Onderhoud. De HZ University of Applied Sciences heeft tijdens het project Circulair Onderhoud een speciale rol vervuld. Dankzij een door hen ontwikkelde meet- en berekeningsmethodiek wordt het in de nabije toekomst mogelijk duurzaamheidseffecten te kwantificeren, en wel door een onconventionele benadering van de prestatiemeting.Meer lezen over “HZ University of Applied Sciences nauw betrokken bij kwantificering duurzaamheidseffecten”

Optimalisatie flensaanhaalmethodiek belangrijke
stap richting emissiereductie

Elke procesinstallatie telt tal van flensverbindingen die ervoor zorgen dat de installatieonderdelen met elkaar verbonden zijn en blijven. Het tekortschieten van dergelijke verbindingen kan leiden tot lekkage en fugitieve emissie, met mogelijk milieu- en/of veiligheidsrisico’s, productverlies en reparatiekosten tot gevolg. Om dit risico te minimaliseren, is het zaak de nauwkeurigheid van de diverse flensaanhaalmethodieken te(kunnen)Meer lezen over “Optimalisatie flensaanhaalmethodiek belangrijke
stap richting emissiereductie”

Verslag seminar ‘Voorkomen van fugitieve emissies’

Op 15 september 2022 vond het seminar “Voorkomen van fugitieve emissies door het correct monteren van de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen” plaats in het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland Project Circulair Onderhoud. Het event werd georganiseerd in samenwerking met BEMAS – Belgian Maintenance Association, EQUANS BeLux, ITIS BV (Industrial Testing & Inspection Services) enMeer lezen over “Verslag seminar ‘Voorkomen van fugitieve emissies’”

Reductie emissies uit bronpunten meer dan ooit noodzaak

Interview met onze projectpartner ITIS in het Interreg project Circulair Onderhoud over reductie emissies uit bronpunten. Het verschijnsel ongewenst emissie is voor de procesindustrie een hoofdpijndossier, niet alleen vanwege het verlies aan grondstoffen, ook door de veiligheidsrisico’s en de optredende milieuschade. Voor de reductie van dergelijke emissies is het van belang een systeem voor afsluitertesten teMeer lezen over “Reductie emissies uit bronpunten meer dan ooit noodzaak”

Voortgang deelproject “Het reduceren van emissies uit bronpunten in de procesindustrie” project Circulair Onderhoud

Voor het reduceren van emissies zijn 2 deelprojecten vastgesteld: 1. Effect of flange tightening methods on bolt load scatter’Dit deelproject wordt gerealiseerd door onze projectpartner Dijkgraaf-Support B.V. met een aantal expert bedrijven welke het project ondersteunen. Vanwege het grote aantal flensverbindingen in productie-eenheden is de diffuse emissie van flensverbindingen een belangrijke bron van uitstoot van broeikasgassen. In dit deelproject wordtMeer lezen over “Voortgang deelproject “Het reduceren van emissies uit bronpunten in de procesindustrie” project Circulair Onderhoud”

Verlenging projectduur Circulair Onderhoud

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft het Interreg project Circulair Onderhoud een nieuwe einddatum, namelijk 31 december 2022. De verschillende deelprojecten kunnen door de verlengde projectduur met een kwalitatief resultaat worden afgerond. Wij wensen iedereen nog veel succes met de verdere projectuitvoering!

Jaarevent Circulair Onderhoud en Benelux Award Circulair Onderhoud 2021

Afgelopen dinsdag, 16 november, was het Jaarevent van het Circulair Onderhoud project. Ook dit jaar als hybride seminar. Na het openingswoord en uitleg over het project door Leendert Schouten van KicMPi was het de beurt aan de sprekers. Kurt Stockman van de Universiteit Gent, René van Dalen van Yara, Hans Borgt van DOW, Colin Zegers van ITIS, Leendert Schouten namens Dijkgraaf-Support, Stefan Verreyken van i.Revitalise en Leendert Schouten van KicMPi gaven eenMeer lezen over “Jaarevent Circulair Onderhoud en Benelux Award Circulair Onderhoud 2021”